Στάθμευση

parking

Το  METROPOLITAN EXPO διαθέτει δύο (2) χώρους στάθμευσης, τα parking PA και PB, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ.


Όλοι οι χώροι στάθμευσης διαθέτουν πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, νησίδες πράσινου και παρέχονται χωρίς χρέωση (δωρεάν).

3ΕΚ - 2017 Exhibitions