Δρομολόγια πούλμαν

Παρασκευή 12/10/2018 & Δευτέρα 15/10/2018

Στθ ΜΕΤΡΟ «ΔΠΛΑΚΕΝΤΙΑ» – METROPOLITAN EXPO:

10.00, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45,

19:30.

METROPOLITAN EXPO - Στθ ΜΕΤΡΟ «ΔΠΛΑΚΕΝΤΙΑ»:

12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15 & 20:30

Σάββατο 13/10/2018 & Κυριακή 14/10/2018

Στθ ΜΕΤΡΟ «ΔΠΛΑΚΕΝΤΙΑ» – METROPOLITAN EXPO:

09.00, 09:45, 10;30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15,

18:00, 18:45, 19:30.

METROPOLITAN EXPO - Στθ ΜΕΤΡΟ «ΔΠΛΑΚΕΝΤΙΑ»:

11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15 & 20:30

 

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά ανά  45  λεπτά