Ειδικές Κατηγορίες Εκθεμάτων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Μηχανήματα επεξεργασίας, τυποποίησης, εμφιάλωσης και συσκευασίας
 • Πατητήρια
 • Σπαστήρες, πιεστήρια και διαχωριστές
 • Κλίβανοι, παστεριωτές και εναλλάκτες θερμότητας
 • Διυλιστήρια, αποστακτήρες και άμβυκες
 • Οινοποιητές, οξοποιητές και συμπυκνωτές
 • Αντλίες, αντιληκτικά συγκροτήματα και φίλτρα
 • Μεταφορικές ταινίες και ζυγιστικά
 • Αυτοματισμοί
 • Μηχανήματα καθαρισμού και ξεπλύματος
 • Ψυκτικά μηχανήματα
 • Συστήματα αποβλήτων
 • Όργανα ποιοτικού ελέγχου οινολογικών εργαστηρίων
 • Ανοξείδωτες δεξαμενές και βυτία
 • Βιομηχανικά δάπεδα
 • Αξεσουάρ κρασιού και ποτών

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

 • Ζύμες, χημικά, συντηρητικά, αρωματικές ύλες, χρωστικές ύλες , αιθέρια έλαια
 • Κόλλες
 • Βιομηχανικά αέρια
 • Ασκοί, φιάλες, βαρέλια, δοχεία, φελλοί, πώματα, καψίλια, κουτιά και ετικέτες
 • Software οινοποιίων, ζυθοποιίων και ποτοποιίων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Ανυψωτικά, καρότσια, αναβατόρια, ταινιόδρομοι, containers
 • Ράφια και Συστήματα ραφιών
 • Αποθηκευτική ψύξη
 • Κατασκευή αποθηκών και δαπέδων
 • Επαγγελματικά αυτοκίνητα
 • Αποθηκευτική συσκευασία και Συσκευαστικά μηχανήματα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Logistics Centers, συσκευαστήρια, ανασυσκευαστήρια
 • Μεταφορές εταιρείες ξηράς, θαλάσσης και αέρος
 • Εταιρείες ταχυμεταφοράς, ασφαλιστικές εταιρείες, διανεμητικές εταιρείες, εταιρείες Freight Forwarding
 • Συστήματα Πληροφορικής Αποθηκών και Καταστημάτων