ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διοργάνωση Ημερίδων από Κλαδικούς Φορείς και Περιοδικά.

Σύντομα αναλυτικές πληροφορίες

Ημερίδα: "Καινοτόμες συσκευασίες με στόχο την μείωση των αποβλήτων τροφίμων"

Οργανωτές:

ΠΕΤΕΤ - Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων  &

ΣΥΒΙΠΥΣ -  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας