Καινοτόμες συσκευασίες με στόχο την μείωση των αποβλήτων τροφίμων

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13/10, 14.00-18.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Οργανωτές:

ΠΕΤΕΤ - Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων  &

ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ:

ΣΥΒΙΠΥΣ -  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας

ΣΕΒΤ - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων