Ημερίδα: "Καινοτόμες συσκευασίες με στόχο την μείωση των αποβλήτων τροφίμων"

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/2018

ώρα 14.00-18.00

Οργανωτές:

ΠΕΤΕΤ - Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων  &

ΣΥΒΙΠΥΣ -  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας