5ο Επιστημονικό Συνέδριο : “Ευφυής Συσκευασία. Νέες μορφές επικοινωνίας “

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/18  - Ώρα 12.00- 16.30

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Οργανωτής:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής