Καινοτομίες

Δείτε παρακάτω όλες τις καινοτομίες που αφορούν την έκθεση SYSKEVASIA.

Παράλληλες Εκθέσεις:

RETAILPACK (31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2024)

Αποστολή 10.000 Επιπλέον Έντυπων/Ηλεκτρονικών Προσκλήσεων στους Κλάδους:

Παραγωγής, Χονδρικής, Λιανικής και Διακίνησης ειδών συσκευασίας και εξοπλισμού για αλυσίδες και καταστήματα λιανικού εμπορίου